O firmě

areal_podhradni_lhota

Společnost R. Hlavica s.r.o. vznikla v roce 2002 jako nástupce fyzické osoby Robert Hlavica, která zahájila činnost v roce 1997. Hlavní činností firmy je výkup dřevní hmoty od vlastníků lesa a provádění veškerých lesnických činností pro majitele lesů. V současné době firma lesnicky hospodaří na přibližně 900 ha lesa a s výkupem hmoty od dalších vlastníků je roční objem okolo 23 000 m3 dřevní hmoty. Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka. Z tohoto důvodu se firma rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN ISO 9001. V souladu s tím je od roku 2005 firma držitelem certifikátu ČSN ISO 9001 systému udržování jakosti a managmentu, certifikátu OHSAS systému bezpečnosti práce a certifikátu systému Pefc. Pro výkon funkce odborného lesního hospodáře je společnost zaštítěna licencí č. MUVS 1306/2005 OŽP. Dále pro oběh sadebního materiálu vlastní firma licenci č.33069/2007-16210/1877.

Pro vlastníky lesa provádíme:

 • výkup veškeré dřevní hmoty
  • dřevo na odvozním místě
  • dřevo v lese na pařezu
  • les jako nemovitost včetně pozemku
 • zajištění těžební činnosti a přiblížení dřeva na odvozní místo
 • veškeré pěstební práce v lese
  • zalesnění
  • ochrana porostů proti buřeni a okusu zvěří
  • prořezávky
  • probírky
  • úklid klestu po těžbě
 • zajištění výkonu funkce odborného lesního hospodáře
  • při dlouhodobých smlouvách o hospodaření výhodné ceny
  • vyřízení dotací

Garantujeme:

 • platbu podle požadavku dodavatele
  • předplatba
  • hotově na odvozním místě
 • záruku na provedené pěstební práce
 • rychlé a solidní jednání